توضیحات پروژه

کرتین‌وال یونیتایز ملت

 

در واپسین روزهای سال 97 شرکت ساختمانی بانک ملت از ما دعوت کرد در چالشی که پیش رو داشتند به انها کمک کنیم. این کارفرما با قبول ریسک تصمیم گرفته بود اولین نمای یونیتایز داخل کشور را اجرا نماید. به این منظور شرکت روفتراس پیمانکار مادر مامور شده بود با تامین پیمانکار اقدام به مهندسی، تولید و اجرای کرتین وال یونیتایز و نمای سرامیک خشک برای این برج نماید. کارفرما به دنبال خدماتی جهت کنترل مهندسی، نظارت و راهبری پیمانکار جهت اطمینان از کیفیت و دقت کار بود. در این راستا از سال 98 به عنوان مدیر پروژه از زرف آلومینیوم شیشه تهران مشاور تخصصی نما در این پروژه مشغول شدم و توانستیم در کنار پیمانکار سهمی در تولید اولین نمای تماما ایرانی یونیتایز داشته باشیم.