توضیحات پروژه

باغ کتاب تهران

باغ کتاب تهران به عنوان بزرگترین فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی و نمایشگاه دائمی کتاب در تهران توسط شهرداری تهران ساخته شد. پیمانکار پروژه شرکت کیسون و مشاور پروژه شرکت هسته طراحی بود. من از طرف آلومینیوم شیشه تهران به مدت سه سال مدیریت پروژه نما را برعهده داشتم. به جز پوسته اسپایدر نمای غربی انچه پوسته شفاف و کامپوزیت در این پروژه میبینید توسط تیم ما طراحی و اجرا شده است. این مجموعه شامل 8 اسکای لایت، یک ورودی شیشه ای مرکزی،  8 نمای کرتین وال بیش از 5000 متر نرده و جانپناه شیشه ای و 16 آسانسور شیشه ای میباشد.

 

در این پروژه در کنار تیم مهندس سام تهرانچی (مهندس آهی و مهندس معتمدی) به عنوان پیمانکار EPC نما مشغول فعالیت بودیم و این پروژه یکی از درخشان ترین پروژه های پوسته نما در کشور میباشد.