نما یونیتایز – سعید مادرشاهی

2021-03-16T16:26:34+03:30

دومین نشست نما - نمای یونیتایز در نشست نما مهرماه 99 سعید مادرشاهی در مورد اهمیت حرکت به سوی صنعتی سازی در صنعت نما و روش های کنترل کیفی کرتین وال یونیتایز با مخاطبین فاساد فروم صحبت نمود.ز وضعیت امروز صنعت ساختمان وضعیت امروز صنعت ساختمان‌سازی ما هم از ذهنیت همان مسافرانی که برای اولین [...]