برج اداری جام خلیج‌فارس

2021-03-16T15:53:07+03:30

کرتین‌وال یونیتایز ملت   در واپسین روزهای سال 97 شرکت ساختمانی بانک ملت از ما دعوت کرد در چالشی که پیش رو داشتند به انها کمک کنیم. این کارفرما با قبول ریسک تصمیم گرفته بود اولین نمای یونیتایز داخل کشور را اجرا نماید. به این منظور شرکت روفتراس پیمانکار مادر مامور شده بود با تامین [...]