باغ کتاب تهران

2021-03-16T15:21:31+03:30

باغ کتاب تهران باغ کتاب تهران به عنوان بزرگترین فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی و نمایشگاه دائمی کتاب در تهران توسط شهرداری تهران ساخته شد. پیمانکار پروژه شرکت کیسون و مشاور پروژه شرکت هسته طراحی بود. من از طرف آلومینیوم شیشه تهران به مدت سه سال مدیریت پروژه نما را برعهده داشتم. به جز پوسته [...]